Poslovna zgrada KBD

  • Projektirano: 2019/2020.

  • Autori: Filip Cvitak, dia
    Matija Kokot, dia

  • Mjesto: Karlovac, Hrvatska

  • Faze: idejni projekt, glavni projekt

  • Površina: 1.600 m2