Terme Bjelovar

 • Projektirano: 2021

 • Autori: Filip Cvitak, dia
  Marko Zeko, dia
  Matija Kokot, dia
  Petra Novosel Golobić, mia

 • Autor idejnog rješenja: Zoran Balog, dia

 • Mjesto: Bjelovar, Hrvatska

 • Faze: idejni projekt